Dyrekcja ZSO Nr 7

DYREKTOR 
Anna Struk

WICEDYREKTORZY
Dorota Hołubowska
Agnieszka Kowalewska