Przydatne adresy i linki

Biblioteki Cyfrowe.

Korzystając z zasobów bibliotek cyfrowych, współczesny nauczyciel może doskonalić swój warsztat pracy i dbać o samorozwój zawodowy. W zasobach portali znajdują się gotowe do wykorzystania pomoce dydaktyczne, przydatne zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Odwiedzający mogą znaleźć wiele materiałów, które umożliwią np. uatrakcyjnienie i zilustrowanie prezentacji multimedialnych za pomocą grafiki ,fotografii, pocztówek czy plakatów.

  1. Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie - www.literat.ug.edu.pl
  2. Cyfrowa Biblioteka Narodowa. Nowoczesny portal, który został uruchomiony w 2006r.Wzasobach biblioteki znajdują się zbiory zazwyczaj nieudostępniane czytelnikom, m.in.: rękopisy, stare druki, pierwsze wydania największych dzieł literatury polskiej… - www.polona.pl
  3. Wolne lektury - www.wolnelektury.pl
  4. Pedagodiczna Biblioteka Cyfrowa w Akademii Pedagogicznej w Krakowie - www.ksiazka.net.pl
  5. Polska Biblioteka Internetowa - www.pbi.edu.pl
  6. Warmińsko – Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w  Olsztynie - www.wmbp.olsztyn.pl