Lekcja historii z pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej - „Żołnierze Wyklęci” -

W czwartek (2 marca) gościł w naszej szkole pan Dawid Zagził, pracownik olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, który na zaproszenie nauczycielek historii Marzeny Płotek i Anny Matejuk przeprowadził dwie lekcje na temat „Żołnierzy Wyklętych”.  W zajęciach brały udział klasy: IIIB gimnazjum oraz IA, IF, IIA liceum. W ich trakcie dowiedzieliśmy się m.in. dlaczego Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca, jakie formacje wojskowe określamy tym mianem, ile osób liczyły i jak walczyły o suwerenność Polski. Interesująco zostały przybliżone sylwetki bohaterów, którzy w obronie niepodległego bytu ojczyzny, swoich ideałów i wartości oddali życie - m.in. ppłk Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”, rtm. Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny „Inki”.

 Odrębną historię stanowiły w owym czasie losy ludności cywilnej, w szczególności młodzieży, która włączała się do walki. Narażali się niejednokrotnie na represje władz komunistycznych zwalczających polskie powojenne podziemie niepodległościowe.

Prowadzący spotkanie pan Dawid Zagził zapoznał uczniów z trudną faktografię, przedstawił w sposób ciekawy i przystępny, wzbudzając zainteresowanie i zadumę słuchaczy nad tragicznymi kartami naszej historii.Galeria