Świadek historii – spotkanie z panią Mirosławą Aleksandrowicz

17 maja 2017 roku w czytelni szkoły odbyło się spotkanie z panią Aleksandrowicz- Prezesem Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. W spotkaniu uczestniczyły dwie klasy liceum: 1G i 1F. W ramach programu „Wierni historii i dziedzictwu narodowemu” zapraszamy do szkoły znamienitych gości,  poruszających problematykę II wojny światowej. Są to żywe lekcje historii przekazujące wiedzę jakiej często nie ma w podręcznikach szkolnych, także osobiste doświadczenia tych ludzi , ich rodzin, rodzeństwa, znajomych ...
Pani Mirosława Aleksandrowicz opowiadała o zbrodni katyńskiej i o tym, jak do niej doszło, a także dzieliła się ze słuchaczami swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z okresem międzywojnia, wybuchem wojny i dramatycznymi konsekwencjami zajęcia Polski w 1939 roku przez dwa totalitarne państwa: Niemcy i ZSRR. Nie zabrakło wspomnień o ojcu pani Mirosławy, który najpierw przebywał w sowieckim obozie odosobnienia w Kozielsku, a później został rozstrzelany w Katyniu. 
Uczniowie dowiedzieli się także o okolicznościach powstania i działalności Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. W imieniu całej społeczności szkolnej podziękowaliśmy pani Aleksandrowicz za przybycie i wspaniałą lekcję historii.Galeria