Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Olsztynie

7 czerwca odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę naszej szkoły z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.

 Uświetniła je prelekcja pana Dawida Zagziła z Instytutu Pamięci Narodowej na temat rzezi wołyńskiej 1943-1944 i jej wpływu na współczesne relacje polsko-ukraińskie. W spotkaniu uczestniczyły klasy 1A i 1F liceum.Spotkanie zostało zorganizowane przez panie Annę Matejuk i Marzenę Płotek, które będą koordynatorkami dalszej współpracy V LO z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej i Instytutem Pamięci Narodowej.Galeria