Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W ZSO NR 7 zatrudnieni są:

psycholog: Agnieszka Janik-Lasmanowicz,
tel 895429953 w. 112, sala nr 109;

pedagog szkolny: Anna Klepacka
tel. 895429953 w. 116, sala 107; e-mail:  pedagog@zso7-olsztyn.pl

pedagog terapeuta: Marta Pisarek
tel. 895429953 w. 116, sala 107.

doradca zawodowy: Ewa Cichocka
tel 895429953 w. 112, sala nr 109; e-mail: doradca@zso7-olsztyn.plOferujemy pomoc:

Uczniowi:

 

 • gdy masz trudności w nauce…
 • jeśli źle się czujesz w szkole, w klasie, z rówieśnikami…
 • doświadczasz agresji słownej, psychicznej lub fizycznej…
 • jeśli czujesz się wyalienowany, wyobcowany, inny…
 • jeśli doświadczasz silnego lęku i przestajesz cieszyć się życiem…
 • chciałbyś lepiej radzić sobie ze stresem…
 • gdy cierpisz z jakiegoś powodu i boisz się, lub trudno jest Ci o tym mówić....
 • jeśli masz złe dni i nic Ci nie wychodzi....
 • jeśli myślisz, że jesteś beznadziejny...


Rodzicowi:

 

 

 • gdy zachowania Twojego Dziecka zaczęły Cię niepokoić…
 • Twoje dziecko ma trudności w nauce…
 • doświadczasz trudności wychowawczych…
 • chciałbyś lepiej rozumieć swoje Dziecko…
 • potrzebujesz pomocy z powodu trudnej sytuacji materialnej…
 • wydaje Ci się, że jesteś złym Rodzicem…
 • szukasz specjalistycznej pomocy i nie wiesz gdzie ją uzyskać…
 • jeśli Twoja Rodzina przechodzi kryzys i chciałbyś jak najlepiej ochronić swoje Dziecko…


Nauczycielowi:

 

 

 • gdy potrzebujesz pomocy w budowie i realizacji programu wychowawczego…
 • jeśli obawiasz się wypalenia zawodowego i chciałbyś lepiej radzić sobie ze stresem…
 • chciałbyś polepszyć swoje relacje z Uczniami, Rodzicami...
 • niepokoi Cię atmosfera w klasie lub zachowanie uczniów…
 • chciałbyś zorganizować w swojej klasie warsztaty z zakresu komunikacji, profilaktyki, doradztwa zawodowego lub inne…
 • niektóre zachowania uczniów wzbudzają w Tobie silne emocje (lęk, złość) i chciałbyś lepiej sobie z tym radzić…
 • wydaje Ci się, że jesteś złym Nauczycielem, Wychowawcą...
 • myśl o awansie zawodowym przeraża Cię...

 


Służymy wsparciem w trudnych chwilach i pomocą w rozwiązywaniu problemów:
Godziny pracy:

 

 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Agnieszka Janik-Lasmanowicz (p.109) - 13.00-16.30    8.30 - 12.30 13.00 -16.30 -
Anna Klepacka (p.107)   9.00 -14.30  9.00-15.00    8.30 - 15.30 10.30 -15.30 8.00-14.30
Marta Pisarek (p.107) 8.00 - 9.45 12.20-15.15   8.00 -  9.45 7.10 - 8.45 -
Ewa Cichocka (p.109) 10.00 -16.00  9.00-15.00     9.00 - 15.00   8.00 - 14.00 9.15 -15.15

 

Podstawa prawna

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. 2013 poz.532) 
 
2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniające  rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. 2017 poz.1643)
 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2015 poz.1113)
 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniajace rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2017 poz.1652)
 
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczególowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.2015 poz.843)
 
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. 2018, poz. 1601).