Prezentacja "Medyka"

 2 marca 2015 w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich z przedstawicielami Szkoły Policealnej "Medyk", która od wielu lat prowadzi kształcenie w wielu zawodach medycznych i nie tylko. 
Szkoła stanowi ciekawą alternatywę dla osób, które nie dostały się na wymarzone studia oraz dla tych uczniów, którzy chcą zdobyć dodatkowy zawód i być bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy.
Przedstawiono kierunki i możliwości zatrudnienia. Słuchacze szkoły na specjalnie przygotowanych stanowiskach prezentowali umiejętności, jakie nabywa się w trakcie kształcenia.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, która stoi przed bardzo trudnym wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej.
Zapraszamy do oglądania zdjęć ze spotkania.

Galeria