Dla gimnazjalistów - wykaz szkół ponadgimnazjalnych

Poniżej znajdziecie wykaz szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie.
Klikając na poszczególne nazwy zostaniecie przekierowani na stronę szkoły.

Technika i szkoły branżowe :
Zespół Szkół Ekonomicznych - Technikum Nr 7
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych - Technikum Nr 6
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych - Technikum Nr 2 i Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
Zespół Szkół Budowlanych - Technikum Nr 4 i Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych - Technikum Nr 3 i Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3
Zespół Szkół Samochodowych - Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych  - Technikum Nr 5 i Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących - Technikum Nr 8
Technikum Informatyczno-Ekonomiczne
Szkoły ogólnokształcące:
Liceum nr 1
Liceum nr 2 w ZSO nr 1
Liceum nr 3
Liceum nr 4 w ZSO nr 2
Liceum nr 5 w ZSO nr 7
Liceum nr 6
Liceum nr 7
Liceum nr 8 w ZSO nr 4
Liceum nr 9 w ZSO nr 3
Liceum nr 10 w ZSO nr 5
Liceum nr 11
Liceum nr 12

Liceum nr 13

Liceum plastyczne