Wakacyjne kursy i szkolenia dla absolwentów szkoły

Wakacje po maturze to prawdopodobnie najdłuższe wakacje w życiu. Młodzież przygotowując się do startu na studia może pracować i zdobywać nowe doświadczenia przydatne w przyszłej pracy zawodowej.  Aby ułatwić im poszukiwania i zapoznać ze specyfiką rynku pracy szkolny doradca zawodowy pani Ewa Cichocka organizuje spotkania i warsztaty. W piątek (3 marca) z uczniami spotkali się przedstawiciele Młodzieżowego Biura Pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy.  Zaproszeni goście przedstawili młodzieży ofertę kursów wakacyjnych i szkoleń z jakich mogą skorzystać podczas wakacji. Chętni uczniowie wypełnili ankiety poszukującego pracy, co ułatwi w przyszłości znalezienie dla nich odpowiedniego stanowiska.
 Galeria