Profesor na skalę światową

Czy trzeba wyjeżdżać z Olsztyna albo z kraju, żeby odnieść sukces zawodowy?

Otóż nie! Tak przekonywał 24 marca prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski , który spotkał  się z uczniami  klas z rozszerzonym programem nauczania z matematyki i fizyki naszego liceum.
Profesor Andrzej Krankowski jest kierownikiem Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM
w Olsztynie, kierownikiem Obserwatorium Satelitarnego w Lamkówku oraz kierownikiem Centrum Propagacji Fal Radiowych w Jonosferze działającym w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym. Za osiągnięcia w nauce otrzymał tytuł Osobowości Roku 2014 nadawany przez Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu. Głównym kierunkiem prac badawczych, prowadzonych na skalę światową przez profesora Andrzeja Krankowskiego, jest zastosowanie technik satelitarnych GNSS w geodynamice oraz do badań zmian górnej warstwy atmosfery ziemskiej - jonosfery.
Profesor opowiadał o swoich badaniach i zachęcał uczniów zainteresowanych tą problematyką do studiowania na nowym kierunku, jakim jest inżynieria satelitarna.
Ten kierunek studiów inżynierskich na Wydziale Geodezji , Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM umożliwia studiowanie bardzo ciekawej problematyki,  gwarantuje udział w międzynarodowym zespole badawczym i  zapewnia dobrze płatną pracę. 

Życzymy naszym absolwentom, żeby udało im się dołączyć do zespołu badawczego profesora Krankowskiego!Galeria