Matura 2020

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego. kliknij tutaj   i przewiń w dół.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego-procedury. kliknij tutaj

Komunikat o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego. kliknij tutaj

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których moga korzystać zdający egzamin maturalny. kliknij tutaj

Komunikat o olimpiadach uprawniających do zwolnienia z części egzaminu maturalnego.

Komunikat o egzaminie z informatyki. kliknij tutaj

Strona główna Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomzy kliknij tutaj