Uczniowie klasy 1 B LO w następnym etapie Szkoły Młodych Przedsiębiorców!

Uczniowie zostali podzieleni na grupy w sposób losowy i podczas wykonywania różnych zadań wyłonili swoich liderów.Otrzymali zadania przygotowania CV oraz listu motywacyjnego na konkretne miejsce pracy związane z działaniem kulturalno-oświatowym.
Do szkoły w dniu 22 stycznia przyjechali pracodawcy, których zadaniem było przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z liderami grup.Przedsiębiorcy punktowali sposób przygotowania się do rozmowy oraz sposób zaprezentowania swojej osoby na konkretne stanowisko pracy. Praktyczne zadanie zostało wykonane i oczekujemy na przydzielone punkty ! Joanna Kacprzak 

Galeria