Szkoła Młodych Przedsiębiorców

 Informujemy, że klasa I B bierze udział w projekcie „Szkoła Młodych Przedsiębiorców” .
Jest to nowatorski projekt po raz pierwszy organizowany w Polsce.
Uczniowie pracują pod opieką Pani profesor Joanny Kacprzak.
 
Szkoła Młodych Przedsiębiorców jest to wspólna inicjatywa Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Izby Skarbowej w Olsztynie oraz Gazety Olsztyńskiej.
Partnerem Projektu jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna.
Przedsięwzięcie zostało objęte osobistym patronatem honorowym Wiceministra Finansów Janusza Cichonia.

Celem działań w ramach Szkoły Młodych Przedsiębiorców jest uatrakcyjnienie zajęć z "podstaw przedsiębiorczości" w szkołach ponadgimnazjalnych.
Młodzież będzie miała możliwość „posmakowania” samej przedsiębiorczości bardziej dosłownie a nie tylko teoretycznie.
Celem głównym inicjatywy jest zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości.
Projekt rozpoczął się od warsztatów dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie. Został opracowany wspólny program edukacyjny dla uczniów, w którym uwzględniono poszczególne działy z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. W ciągu roku szkolnego klasę I B naszego liceum odwiedzą trenerzy, których zadaniem będzie przygotowanie zespołów do opracowania biznesplanów. Efektem końcowym będzie prezentacja pomysłu na biznes przed komisją przedsiębiorców i innych urzędów finansowych z województwa warmińsko-mazurskiego.
Zwycięska grupa zmierzy się z zespołami z innych szkół.
Na każdym etapie przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody dla uczestników.

Trzymajmy kciuki za przedstawicieli naszej szkoły!

Galeria