IV Warsztaty fizyczno- chemiczne klas gimnazjalnych w VLO w Olsztynie

            5 czerwca 2018 w godzinach 7:50 - 11:30 gimnazjaliści z klas trzecich  podsumowali swoją wiedzę z fizyki i chemii, przy pomocy uczestnictwa w końcowych obowiązkowych warsztatach z tych dziedzin, gdzie prezentowali publicznie swoje wystąpienia dotyczące obowiązkowych doświadczeń z fizyki i chemii.

 Nauczyciele: Julita i Jarosław Cichoccy –fizycy oraz Monika Dudda – chemik   zorganizowali szkolne warsztaty fizyczno-chemiczne dla  uczniów klas kończących gimnazjum.

 

DZIAŁ FIZYKI

Program składał się z następujących pozycji:

 

 1. Uczniowie III klas gimnazjalnych w dwuosobowych drużynach zaprezentowali wszystkie obowiązkowe doświadczenia fizyczne z podstawy programowej gimnazjum. Dodatkowo wykonywali doświadczenia dowolne z dziedziny fizyki, której dotyczyło doświadczenie obowiązkowe. Każdy zespół przedstawiał swoją prezentację na głównej scenie na auli. Uczniowie uzyskiwali oceny za występ.
 2. Uczniowie mogli samodzielnie wykonać doświadczenia fizyczne na 14 stanowiskach fizycznych i 4 chemicznych obsługiwanych przez swoich kolegów i kolegów z V Liceum Ogólnokształcącego. Na tych stanowiskach umieszczono wszelkie pomoce naukowe, mierniki, obwody i inne przyrządy pomiarowe, które uczniowie mogli samodzielnie zastosować do swoich własnych pokazów.
 3. Wszyscy uczniowie gimnazjum mogli wziąć udział w quizach z zakresu wiadomości
  z fizyki, które rozmieszczone były na każdym ze stanowisk. Licealiści, którzy opiekowali się danym stanowiskiem udostępniali  pytania z danego działu fizyki i nagradzali dobrze odpowiadających żetonami- dukatami. Przeprowadzono konkurs na zdobycie jak największej liczby dukatów.
 4. Wszyscy uczniowie obowiązkowo wypełniali kartę pracy podczas występów innych grup, która dotyczyła zagadnień ze wszystkich doświadczeń prezentowanych tego dnia.

 

Wszyscy uczniowie klas III mieli okazję zaprezentowania się publicznie i wystąpili na scenie głównej na auli i przedstawili wcześniej przygotowane doświadczenia. Były trzy cele tego przedsięwzięcia:

- praktyczna, doświadczalna  strona wiedzy z fizyki i chemii;

- zmierzenie się każdego ucznia z wystąpieniem publicznym, prezentacja własna;

- ocena komisji i samoocena uczniów.

 

Uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę żetonów w quizie z fizyki:


9 dukatów  - Daniel Karaszewski  III GB;

9 dukatów -  Jakub Klimczewski IIIGB;

9 dukatów – Jakub Makowski I IIGB 

Uczniowie Ci otrzymali ocenę celującą z fizyki.

6 dukatów –  Julia Szwark  III GB uzyskała ocenę bardzo dobry z fizyki

 

 

 

DZIAŁ CHEMII

            W części chemicznej warsztatów zorganizowanych było pięć stanowisk, na których uczniowie klasy IIA i IIB gimnazjum (Karolina Chełchowska, Karolina Dymitryjuk, Maja Ambroziak, Ania Bonusiak) prezentowali i omawiali doświadczenia dotyczące:

1. Reakcji zobojętniania i reakcji tlenków z kwasami i zasadami,

2. Reakcji wytrącania osadów,

3. Rekcji związanych z aktywnością metali (reakcje metali z kwasami i wodą),

4. Wykrywania białek, cukrów w produktach żywnościowych takich jak budyń, mleko, białko jaja kurzego, roztwór glukozy i ziemniaki,

5. Sprawdzenia wiadomości w formie testu. 

Najlepsi gimnazjaliści, którzy zdobyli maksymalną ilość punktów z chemii to:

 • Kamila Zyser z klasy IIIA
 • Martyna Łukowiec z klasy IIIA
 • Marcel Cichowski z klasy IIIB
 • Paweł Ciołkowski z klasy IIIC
 • Jakub Klimczewski  z klasy IIIB
 • Filip Pniewski z klasy IIIC

Gratulujemy zwycięzcom!          

Taki sposób zdobywania i utrwalania wiedzy spodobał się naszym uczniom. Wykazywali duże zainteresowanie doświadczeniami, a wiedza przekazywana przez kolegów dawała satysfakcję obu stronom- prezentującym i obserwującym.Galeria