Projekt "Gramy Fair"

Uczniowie klasy II B Gimnazjum Nr 24 w dniach 25 i 26 listopada 2015 roku wzięli udział w projekcie
"Gramy fair !".
Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Powstał z potrzeby zwrócenia uwagi na przemoc szkolną, która jest wynikiem upowszechniania stereotypów na temat dziewcząt i chłopców.
W ramach projektu odbyły się warsztaty, na których młodzież uczyła się rozróżniać zachowania agresywne, asertywne i uległe oraz reagować w prawidłowy sposób na przejawy dyskryminacji. W ramach projektu została zaprezentowana gra edukacyjna, która pomaga ćwiczyć rozpoznawanie zachowań i prawidłowe reakcje.
Zajęcia prowadziła Pani psycholog z Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.
Zapraszamy do oglądania zdjęć z warsztatów.
GaleriaPliki do pobrania