Egzamin gimnazjalny 2019

Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. kliknij tutaj   i przewiń w dół.

Komunikat o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego - procedury. kliknij tutaj

Komunikat o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. kliknij tutaj

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin gimnazjalny. kliknij tutaj

Komunikat o olimpiadach uprawniających do zwolnienia z części egzaminu gimnazjalnego.

Strona główna Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.  kliknij tutaj