5/5 - (8 votes)

Fachowość i doświadczenie notariusza Wrocław 

Notariusz jest prawnikiem upoważnionym do sporządzania aktów notarialnych. Trzeba się do niego zgłosić w przypadku zawierania niektórych umów, między innymi, związanych z przeniesieniem praw własności domu lub mieszkania. Wymogiem prawnym jest wykonywanie takich czynności w obecności notariusza, w przeciwnym razie umowa jest nieważna. Notariusz Wrocław jest miejscem, gdzie uzyskamy fachową poradę i pomoc prawną dostosowaną do naszej sytuacji życiowej.

Sprzedaż nieruchomości

Zakup lub sprzedaż każdej nieruchomości w Polsce musi być realizowana za pośrednictwem notariusza. Do przeniesienia praw własności potrzebna jest obecność wszystkich stron transakcji oraz szereg dokumentów. Nie zawsze dotyczy to tylko dwóch stron, bo dom, mieszkanie lub działka może być wspólną własnością wielu osób. Każda z nich musi dostarczyć do notariusza swoje dane osobowe, adres zamieszkania, jak również numer dowodu osobistego i numer PESEL. Do przeprowadzenia transakcji potrzebne są informacje o nieruchomości, wypis z Księgi Wieczystej, a także zaświadczenie o uregulowaniu obowiązków wobec Urzędu Skarbowego.

Akt poświadczenia dziedziczenia

U notariusza można też sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia. Jest to odpowiednik stwierdzenia nabycia spadku przez sąd. W kancelarii notarialnej można to zrobić szybciej, bardzo często nawet w ciągu jednego dnia. W tym przypadku należy dostarczyć swój dowód osobisty, numer PESEL, a także takie informacje jak adres zamieszkania i stan cywilny. Notariusz potrzebuje akt zgonu spadkodawcy i informacje o testamencie, jeśli został sporządzony. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, trzeba też dostarczyć informacje o numerze Księgi Wieczystej.

Notariusz Wrocław to doświadczenie

W Polsce działa wiele kancelarii notarialnych. Przy wyborze należy stawiać na fachowość i doświadczenie. Najlepiej korzystać z kancelarii notarialnych działających wiele lat i uzyskujących pozytywne opinie klientów tak, jak notariusz Wrocław. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się telefonicznie lub online w celu przedstawienia swojej sytuacji i oczekiwań. Notariusz szybko dobierze najlepsze rozwiązanie i sprawnie przeprowadzi każdą sprawę.